VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

https://www.zuzka-maresova.cz/

(dále jen VOP)

  1. Základní ustanovení

1.1.     VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Zuzana Marešová, Vrchlického 1102/25, 76701 Kroměříž IČO: 87420741  upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen Zákazník) při prodeji hudebních CD a přijímání plateb od zákazníka.

1.2.     Provozovatelem a majitelem webového portálu https://www.zuzka-maresova.cz/ je Zuzana Marešová, Vrchlického 1102/25, 76701 Kroměříž IČO: 8742074, předmětem podnikání je poskytování obchodních služeb

  1. Definice pojmů

2.1.     Portál https://www.zuzka-maresova.cz   je webové rozhraní, určené k nákupu Her na poděkování a hudebních CD (dále jen jako Provozovatel).

2.2.     Zákazníkem se rozumí koncový zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup Her na poděkování nebo hudebního CD prostřednictvím portálu https://www.zuzka-maresova.cz

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2.     Potvrzením a odesláním objednávky Zákazník souhlasí s podmínkami Poskytovatele, uvedenými u nabídky na portále https://www.zuzka-maresova.cz, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.

3.3.     Provozovatel vystaví dle Zákazníkovy objednávky a zašle ve formátu PDF fakturu, společně s objednanou Hrou na poděkování, či hudebním CD Českou poštou , případně Zásilkovnou na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři po zaplacení na bankovní účet Provozovatele, číslo účtu: 1491916025/3030  s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky.

3.6.     Daňový doklad za prodej hudebního CD přes portál https://www.zuzka-maresova.cz vystavuje zákazníkovi Poskytovatel.

  1. Způsob dodání Her na poděkování a hudebních CD

4.3..    Cena za dopravné a balné je ve výši 89 až 99 Kč, dle druhu dopravy, v případě dobírky je účtován poplatek 40 Kč

  1. Reklamace a odstoupení od smlouvy

5.1.     Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli již obdržené Hry na poděkování, nebo hudební CD, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Provozovatel je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty nákupu Her na poděkování, nebo hudebního CD a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení produktů Provozovateli, Zuzana Marešová, Vrchlického 1102/25, 76701 Kroměříž IČO: 87420741

5.2.     V případě, že si zákazník vybral zaslání hudebního CD Českou poštou, nebo Zásilkovnou provozovatel vrací zákazníkovi pouze částku, odpovídající hodnotě samotných produktů, za dopravné a balné se částka nevrací.

5.4.     Pro řešení případných soudních sporů společnost Zuzana Marešová určuje místně příslušný soud Okresní soud Kroměříž.

  1. Užívání webového rozhraní https://www.zuzka-maresova.cz/

 

7.1.     Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu https://www.zuzka-maresova.cz/ a za případné vniklé škody nese plnou odpovědnost.

7.2.     Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Zákazníka na webové rozhraní https://www.zuzka-maresova.cz/

za podmínek, že Zákazník jakkoliv narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání webového rozhraní https://www.zuzka-maresova.cz/

7.3.     Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.

7.4.     Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užívání webového rozhraní https://www.zuzka-maresova.cz/  a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

7.5.     Zákazník je povinen dodržovat právní předpisy a bude užívat webové rozhraní https://www.zuzka-maresova.cz/ v souladu s VOP.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1.     Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a o jejich změněnou podobu uveřejní na svých webových stránkách https://www.zuzka-maresova.cz/ VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

8.2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 11. 2021