Reklamace, záruky a odstoupení od smlouvy

https://www.zuzka-maresova.cz/

Tato problematika je z velké části řešena ve všeobecných obchodních podmínkách. Nedotčené situace se řídí příslušným ustanoveními Nového občanského zákoníku.